Dc Kozmos Drama Liderliği
Whatsapp Hattı
Dc Kozmos Oyunculuk Facebook Dc Kozmos Oyunculuk Twitter Dc Kozmos Oyunculuk İnstagram Dc Kozmos Oyunculuk Youtube Dc Kozmos Oyunculuk Google Dc Kozmos Oyunculuk Linkedin

Yaratıcı Drama Liderliği / Eğitmenliği


Çağdaş Drama Derneği & Dc Kozmos İşbirliğinde

Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği Sertifika Programı

Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır.

Nasıl Bir Eğitim Yolculuğu?

Eğitim yolculuğumuz, Çağdaş Drama Derneği eğitmenleri tarafından yürütülecektir. Yaratıcı drama bir grup etkinliğidir ve bu etkinlik canlandırma odaklıdır. Bu nedenle bütün süreç grup üyelerinin katılımıyla, canlandırma merkezli olarak yürütülür. Katılımcı bu eğitim sonunda bir yaratıcı drama oturumunu planlayabilecek, uygulayabilecek ve değerlendirecek bilgilere sahip olur ve bunları uygulayabileceği bir sürece dahil olur.

Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır. Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan Yaratıcı Drama’ nın genel amaçları:
* Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
* Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
* Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
* İletişim becerileri geliştirme
* Moral değerleri geliştirme
* Kendini tanıma
* Problem çözme becerilerini geliştirme
* Dil becerilerini geliştirme
* Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
* Hayal gücünü geliştirme
* Dinleme becerilerini geliştirme
* Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
* İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
* Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
* Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Yaratıcı Drama’ nın Kullanıldığı Alanlar: Okul öncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabildiği yaratıcı drama, yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir. Bu alanlar arasında, eğitim bilimleri, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, sokak çocukları, işitme-görme-zihinsel-konuşma-otistik engelli çocukların eğitimlerinde, kültürler arası çalışmalarda, ev kadınlarına yönelik çalışmalarda vb. alanlarda kullanılmaktadır. Şunu söylemek mümkündür, insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

PROGRAM BİLGİSİ:

* 6 aşamalı 320 saatlik bir eğitim programıdır.
* 1,2,3 ve 4. aşamalar 48 saatlik kurlar şeklinde yürütülür. 5 aşama 60 saattir.
* Çalışmalar haftada iki gün 3 ‘ er saat şeklinde (8 hafta) yürütülmekte, grupların isteği üzerine ve ÇDD ve DC Kozmos yönetimi uygun görürse aşamalar hızlandırılmış bir şekilde yapılmaktadır.
* 6. Aşama gönüllü çalışmaların (20 saat), stajyer liderliğin (48 saat) ve projenin hazırlandığı(18 Saat) aşamadır.
* Proje uygulama ve yazma sürecinde danışman atanmakta; ÇDD Genel Merkez’ de düzenlenen “Proje Savunma Günleri’’ nde projesi onaylanan adaylar MEB’in sınavına girerek talim terbiye kurulu onaylı liderlik belgesi alabilmektedir.
* Her bir aşama 16 Atölye (48 ders saati) olup programın toplam süresi 320 ders saatidir.
* Lise mezunu ve 18 yaşını tamamlayan herkes katılabilir.

Dc Kozmos Drama Liderliği

Türkali Mah. Nüzhetiye Cad. 38 / B Beşiktaş İSTANBUL
(0212) 227 11 11 - (0553) 911 91 00
info@dckozmos.com

Drama Liderliği bir DC Kozmos Markasıdır.